[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] - [Date Index][Thread Index][Author Index]

MAROC-TUBSAT-C also on 436.075 MHz !!!
Dear All,

I found the following information in swedish...

Frank Sperber DL6DBN just confirmed a few minutes ago, that this
satellite is in fact also transmitting on 436.075 MHz !!!!

73s Peter DB2OS

------Maroc-Tubsat-C 
                Uppskjutningsdatum: 11 dec
                Funktion: VHF/UHF/2.4GHz Digitalt 
                Hemsida: Tubsat

               Maroc-Tubsat-C har enl obekräftat rykte (SvenG)
lär ha följande frekvenser::
               143.625 MHz (samma som ISS m fl) 436.075 MHz
(mitt i 70 cm) samt 2401..0
               MHz. I övrigt mäter Maroc-Tubsat 32 x 34 x 36 cm
och väger 47 kg

               Fakta:
               Strömförsörjning 4 solpaneler a' 14 W; Nih2 10 V
12 Ah
               UHF FFSK 1200/2400 Baud 3.5 W ut
               VHF FFSK 1200/2400 Baud 5.0 W ut
               Sband BPSK FEC 250 Kbaud 2.0 W ut
               CCD kamera ; 3-axel stabilisering ;
               Store-and-forward communication. Amatörradio
?????????

               Denna sänds upp med en Zenit-2 raket från
Bajkonur tillsammans med Meteor
               3M-N1 och några till nominellt den 11 december
2001.

               Info: Anders SM0DZL


--

http://www.google.de/search?q=cache:T6P_QlFeOxcC:www.amsat-sm.mailsystem.net/teknik/satupp.htm+maroc+tubsat&hl=de
----
Via the amsat-bb mailing list at AMSAT.ORG courtesy of AMSAT-NA.
To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.orgAMSAT Top AMSAT Home